Open Cbox

7 Bacaan Pembuka Pintu Rezeki


1. Memperbanyak Membaca “La hawla Wala Quwwata Illa billah“
Barangsiapa yang lambat datang
rezekinya hendaklah banyak mengucapkan “La hawla Wala Quwwata Illa billah
( HR. At Tabrani )

2. Membaca ” La Ilaha Illallahul Malikul Haqqul Mubin”
Barangsiapa setiap hari membaca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin 
maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan
menjadi penenteram dari rasa takut dalam kubur 
(HR. Abu Nu’aim dan Ad Dailami).

3. Melanggengkan Ber-Istighfar
“Barangsiapa melanggengkan
beristighfar niscaya Allah akan
mengeluarkan dia dari segala kesusahan dan memberikan
rezeki dari arah yang tidak diduga-duga” 
( HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majjah )

4. Membaca Surat Al-Ikhlas
“Barangsiapa membaca Surat Al Ikhlas ketika masuk rumah maka
berkah bacaan menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah
dan tetangganya 
( HR. AtTabrani )

5. Membaca Surat Al-Waqiah
“Barangsiapa mmbaca surat AlWaqiah setiap malam, maka tidak
akan ditimpa kesempitan hidup
“(HR. Al-Baihaqi dalam Syu’ab AlIman)

6. Memperbanyak Shalawat Atas Nabi
“Ubay Bin Ka’ab meriwayatkan ,
bila telah berlalu sepertiga malam, Rasulullah SAW berdiri seraya bersabda : “Wahai
Manusia Berdzikirlah Mengingat Allah, berdzikirlah mengingat Allah. Akan datang tiupan
(sangkakala kiamat) pertama, kemudian diiringi tiupan kedua.
Akan datang kematian dan segala kesulitan didalamnya”

7. Membaca Subhanallah wabihamdihi Subhanallahil adziim
…dari setiap kalimat itu seorang malaikat yg bertasbih kepada
Allah Ta’ala sampai hari kiamat yang pahala tasbihnya itu
diberikan untukmu” 
(HR. Al-Mustagfiri dalam Ad-Da’awat)

Sumber : -Ihya Ulumiddin – Imam AL GHAZALI

No comments :